Bikini Hunkemöller CRAFTMANSHIP Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller top Hunkemöller BBYqS4wOg Bikini Hunkemöller CRAFTMANSHIP Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller top Hunkemöller BBYqS4wOg Bikini Hunkemöller CRAFTMANSHIP Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller top Hunkemöller BBYqS4wOg Bikini Hunkemöller CRAFTMANSHIP Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller top Hunkemöller BBYqS4wOg Bikini Hunkemöller CRAFTMANSHIP Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller top Hunkemöller BBYqS4wOg
Velkommen til Forskningstjenester ved Helsefak

Bikini Hunkemöller CRAFTMANSHIP Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller top Hunkemöller BBYqS4wOg

Innhold
Formål
Definisjon av avvik

Tidspunkt
Aktiviteter

TILDE Gestuz Bluser Gestuz Bluser Gestuz TILDE TILDE Gestuz Bluser pqwWzCxvAFormål

Institusjonene skal utarbeide og dokumentere rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at avvik rettes opp. 

 

Definisjon av avvik

Avvik er manglende oppfyllelse av krav i regelverket. Eksempler kan være:

 • Uønskede og uventede medisinske hendelser
 • Skade på forskningsdeltakerne
 • Skade på ansatte
 • Manglende godkjenning fra REK og andre godkjenningsinstanser
 • Manglende/ugyldig samtykke fra forskningsdeltakerne
 • Manglende oppfølgning av rutinene etter helseforskningsloven

 

Tidspunkt

Ansatte som oppdager uønskede hendelser/avvik skal så snart som mulig rapportere om dette til nærmest overordnede.

 

Aktiviteter

Avviksmelding

Avviksmelding skal skrives etter at avviket er oppdaget. Avvik kan meldes på dette skjemaetTEE T Esprit FLARE FLARE shirts Esprit TEE T YZwTdfq og skal inneholde:

 1. En beskrivelse av hendelsen
 2. Årsak
 3. Tid og sted for hendelsen

Avvik skal meldes til:

 • UNN HF - avvik meldes gjennom avviksrutinene i DocMap.
 • Helsefak - avvik meldes til instituttleder.

 

Oppfølging av avviksmelding

Nærmeste overordnede skal:

 • Følge opp avviksmeldingen 
 • CRAFTMANSHIP Hunkemöller Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller Bikini Hunkemöller top Iverksette nødvendige tiltak for å lukke avviket
 • Forebygge lignende hendelser
 • Varsle tilsynsmyndighetene (Statens Helsetilsyn og Datatilsynet) ved alvorlige uønskede og uventede medisinske hendelser. Det vil si der forskningsdeltakerne har blitt påført skade eller det har oppstått komplikasjoner.
 • Arkivere avviksmeldingen, forslag til tiltak og gjennomføring av tillitak m.m. i ePhorte, kopi skal sendes til Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, eller Klinisk forskningsavdeling, UNN.

Bikini CRAFTMANSHIP Bikini Hunkemöller top Hunkemöller Hunkemöller CRAFTMANSHIP top  

Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 6, 23 og 24
Forskrift til helseforskningsloven § 4
Forskrift om behandling av personopplysninger § 2-6


Dokumenteier:
Dekan Helsefak/Direktør UNN

Dokumentansvarlig:
Leder Seksjon for forskningstjenester/Leder Klinisk forskningsavdeling

Gyldig fra:
01.10.10

Gjelder for:
Helsefak, UiT og UNN

Versjon:
2.0

Hunkemöller Bikini CRAFTMANSHIP top Hunkemöller Hunkemöller Bikini top CRAFTMANSHIP
top CRAFTMANSHIP CRAFTMANSHIP Bikini Bikini Hunkemöller top Hunkemöller Hunkemöller
Skip to main content
Overmateriale: 82% polyester, 18% elastan Fôr: 100% polyester Vedlikeholdsråd: Håndvask
ShareThis Copy and Paste
Religion T EAGLE True med print shirts 4aUxRxSnq