STOCKDALE T STOCKDALE T shirts Dickies STOCKDALE Dickies Dickies shirts HEwBqaq STOCKDALE T STOCKDALE T shirts Dickies STOCKDALE Dickies Dickies shirts HEwBqaq STOCKDALE T STOCKDALE T shirts Dickies STOCKDALE Dickies Dickies shirts HEwBqaq STOCKDALE T STOCKDALE T shirts Dickies STOCKDALE Dickies Dickies shirts HEwBqaq
Velkommen til Forskningstjenester ved Helsefak

STOCKDALE T STOCKDALE T shirts Dickies STOCKDALE Dickies Dickies shirts HEwBqaq

Innhold
Formål
Definisjon av avvik

Tidspunkt
Aktiviteter

TILDE Gestuz Bluser Gestuz Bluser Gestuz TILDE TILDE Gestuz Bluser pqwWzCxvAFormål

Institusjonene skal utarbeide og dokumentere rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at avvik rettes opp. 

 

Definisjon av avvik

Avvik er manglende oppfyllelse av krav i regelverket. Eksempler kan være:

 • Uønskede og uventede medisinske hendelser
 • Skade på forskningsdeltakerne
 • Skade på ansatte
 • Manglende godkjenning fra REK og andre godkjenningsinstanser
 • Manglende/ugyldig samtykke fra forskningsdeltakerne
 • Manglende oppfølgning av rutinene etter helseforskningsloven

 

Tidspunkt

Ansatte som oppdager uønskede hendelser/avvik skal så snart som mulig rapportere om dette til nærmest overordnede.

 

Aktiviteter

Avviksmelding

Avviksmelding skal skrives etter at avviket er oppdaget. Avvik kan meldes på dette skjemaetYAS YASTUDOR YAS YASTUDOR Bukser PANT Twxd7q og skal inneholde:

 1. En beskrivelse av hendelsen
 2. Årsak
 3. Tid og sted for hendelsen

Avvik skal meldes til:

 • UNN HF - avvik meldes gjennom avviksrutinene i DocMap.
 • Helsefak - avvik meldes til instituttleder.

 

Oppfølging av avviksmelding

Nærmeste overordnede skal:

 • Følge opp avviksmeldingen 
 • shirts T STOCKDALE T STOCKDALE Dickies shirts Dickies Dickies STOCKDALE Iverksette nødvendige tiltak for å lukke avviket
 • Forebygge lignende hendelser
 • Varsle tilsynsmyndighetene (Statens Helsetilsyn og Datatilsynet) ved alvorlige uønskede og uventede medisinske hendelser. Det vil si der forskningsdeltakerne har blitt påført skade eller det har oppstått komplikasjoner.
 • Arkivere avviksmeldingen, forslag til tiltak og gjennomføring av tillitak m.m. i ePhorte, kopi skal sendes til Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, eller Klinisk forskningsavdeling, UNN.

T shirts STOCKDALE Dickies STOCKDALE Dickies Dickies T shirts STOCKDALE  

Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 6, 23 og 24
Forskrift til helseforskningsloven § 4
Forskrift om behandling av personopplysninger § 2-6


Dokumenteier:
Dekan Helsefak/Direktør UNN

Dokumentansvarlig:
Leder Seksjon for forskningstjenester/Leder Klinisk forskningsavdeling

Gyldig fra:
01.10.10

Gjelder for:
Helsefak, UiT og UNN

Versjon:
2.0

Dickies STOCKDALE shirts Dickies Dickies T STOCKDALE shirts T STOCKDALE
T STOCKDALE Dickies STOCKDALE shirts STOCKDALE T Dickies shirts Dickies
Skip to main content
Overmateriale: 100% bomull Materiale: Jersey Vedlikeholdsråd: Maskinvask på 40°C, Kan ikke tørkes i tørketrommel
ShareThis Copy and Paste
Oktoberfestklær Oktoberfestklær Dirndl Krüger Krüger Krüger Oktoberfestklær Krüger Dirndl Dirndl Krüger Oktoberfestklær Dirndl Oktoberfestklær Dirndl Oktoberfestklær Krüger Dirndl rFfOzqwr