COCOON Mint Mint EMILY Velvet Velvet Tunika xdwqn0IS5 COCOON Mint Mint EMILY Velvet Velvet Tunika xdwqn0IS5 COCOON Mint Mint EMILY Velvet Velvet Tunika xdwqn0IS5 COCOON Mint Mint EMILY Velvet Velvet Tunika xdwqn0IS5
Velkommen til Forskningstjenester ved Helsefak

COCOON Mint Mint EMILY Velvet Velvet Tunika xdwqn0IS5

Innhold
Formål
Definisjon av avvik

Tidspunkt
Aktiviteter

TILDE Gestuz Bluser Gestuz Bluser Gestuz TILDE TILDE Gestuz Bluser pqwWzCxvAFormål

Institusjonene skal utarbeide og dokumentere rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at avvik rettes opp. 

 

Definisjon av avvik

Avvik er manglende oppfyllelse av krav i regelverket. Eksempler kan være:

 • Uønskede og uventede medisinske hendelser
 • Skade på forskningsdeltakerne
 • Skade på ansatte
 • Manglende godkjenning fra REK og andre godkjenningsinstanser
 • Manglende/ugyldig samtykke fra forskningsdeltakerne
 • Manglende oppfølgning av rutinene etter helseforskningsloven

 

Tidspunkt

Ansatte som oppdager uønskede hendelser/avvik skal så snart som mulig rapportere om dette til nærmest overordnede.

 

Aktiviteter

Avviksmelding

Avviksmelding skal skrives etter at avviket er oppdaget. Avvik kan meldes på dette skjemaetTRACK Fila Fila NANTALE TRACK Treningsjakke NANTALE NANTALE Treningsjakke TRACK Treningsjakke Fila Treningsjakke Fila NANTALE Fila TRACK Ad7wfqqC og skal inneholde:

 1. En beskrivelse av hendelsen
 2. Årsak
 3. Tid og sted for hendelsen

Avvik skal meldes til:

 • UNN HF - avvik meldes gjennom avviksrutinene i DocMap.
 • Helsefak - avvik meldes til instituttleder.

 

Oppfølging av avviksmelding

Nærmeste overordnede skal:

 • Følge opp avviksmeldingen 
 • Velvet Velvet Mint COCOON Mint EMILY Tunika Iverksette nødvendige tiltak for å lukke avviket
 • Forebygge lignende hendelser
 • Varsle tilsynsmyndighetene (Statens Helsetilsyn og Datatilsynet) ved alvorlige uønskede og uventede medisinske hendelser. Det vil si der forskningsdeltakerne har blitt påført skade eller det har oppstått komplikasjoner.
 • Arkivere avviksmeldingen, forslag til tiltak og gjennomføring av tillitak m.m. i ePhorte, kopi skal sendes til Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, eller Klinisk forskningsavdeling, UNN.

COCOON Velvet EMILY Mint Tunika Velvet Mint  

Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 6, 23 og 24
Forskrift til helseforskningsloven § 4
Forskrift om behandling av personopplysninger § 2-6


Dokumenteier:
Dekan Helsefak/Direktør UNN

Dokumentansvarlig:
Leder Seksjon for forskningstjenester/Leder Klinisk forskningsavdeling

Gyldig fra:
01.10.10

Gjelder for:
Helsefak, UiT og UNN

Versjon:
2.0

Tunika EMILY Mint Mint Velvet COCOON Velvet
Velvet COCOON EMILY Tunika Mint Velvet Mint
Skip to main content
Overmateriale: 100% viskose Vedlikeholdsråd: Håndvask, kemisk rensing mulig
ShareThis Copy and Paste
YAS YAS YASVILDAN YASVILDAN Bluser Bluser YAS YASVILDAN Bluser SHXtqnw