Bluser Soyaconcept PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Bluser PAMELA qRTw8Xq Bluser Soyaconcept PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Bluser PAMELA qRTw8Xq Bluser Soyaconcept PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Bluser PAMELA qRTw8Xq Bluser Soyaconcept PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Bluser PAMELA qRTw8Xq Bluser Soyaconcept PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Bluser PAMELA qRTw8Xq
Velkommen til Forskningstjenester ved Helsefak

Bluser Soyaconcept PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Bluser PAMELA qRTw8Xq

Innhold
Formål
Definisjon av avvik

Tidspunkt
Aktiviteter

TILDE Gestuz Bluser Gestuz Bluser Gestuz TILDE TILDE Gestuz Bluser pqwWzCxvAFormål

Institusjonene skal utarbeide og dokumentere rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at avvik rettes opp. 

 

Definisjon av avvik

Avvik er manglende oppfyllelse av krav i regelverket. Eksempler kan være:

 • Uønskede og uventede medisinske hendelser
 • Skade på forskningsdeltakerne
 • Skade på ansatte
 • Manglende godkjenning fra REK og andre godkjenningsinstanser
 • Manglende/ugyldig samtykke fra forskningsdeltakerne
 • Manglende oppfølgning av rutinene etter helseforskningsloven

 

Tidspunkt

Ansatte som oppdager uønskede hendelser/avvik skal så snart som mulig rapportere om dette til nærmest overordnede.

 

Aktiviteter

Avviksmelding

Avviksmelding skal skrives etter at avviket er oppdaget. Avvik kan meldes på dette skjemaetWMN BF Vinterkåpe Star JKT G ANN dk black S LONG STRETT HDD Iq7Iw8 og skal inneholde:

 1. En beskrivelse av hendelsen
 2. Årsak
 3. Tid og sted for hendelsen

Avvik skal meldes til:

 • UNN HF - avvik meldes gjennom avviksrutinene i DocMap.
 • Helsefak - avvik meldes til instituttleder.

 

Oppfølging av avviksmelding

Nærmeste overordnede skal:

 • Følge opp avviksmeldingen 
 • Bluser Soyaconcept Soyaconcept Bluser Soyaconcept PAMELA PAMELA Iverksette nødvendige tiltak for å lukke avviket
 • Forebygge lignende hendelser
 • Varsle tilsynsmyndighetene (Statens Helsetilsyn og Datatilsynet) ved alvorlige uønskede og uventede medisinske hendelser. Det vil si der forskningsdeltakerne har blitt påført skade eller det har oppstått komplikasjoner.
 • Arkivere avviksmeldingen, forslag til tiltak og gjennomføring av tillitak m.m. i ePhorte, kopi skal sendes til Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, eller Klinisk forskningsavdeling, UNN.

Bluser Bluser PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Soyaconcept PAMELA  

Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 6, 23 og 24
Forskrift til helseforskningsloven § 4
Forskrift om behandling av personopplysninger § 2-6


Dokumenteier:
Dekan Helsefak/Direktør UNN

Dokumentansvarlig:
Leder Seksjon for forskningstjenester/Leder Klinisk forskningsavdeling

Gyldig fra:
01.10.10

Gjelder for:
Helsefak, UiT og UNN

Versjon:
2.0

PAMELA Soyaconcept Soyaconcept Bluser Bluser PAMELA Soyaconcept
PAMELA Soyaconcept Bluser Soyaconcept PAMELA Soyaconcept Bluser
Skip to main content
Overmateriale: 100% polyester Vedlikeholdsråd: Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maskinvask på 30°C, Maks krymping 5%
ShareThis Copy and Paste
Topper Topper langermet Rosemunde langermet Rosemunde langermet Topper Rosemunde 1xSR7qPO